El Fòrum dels museus

  El Fòrum dels museus. En quin moment estem?

  Hem creat comunitat

  Hem procurat tenir una bona representació de les persones que treballen pels museus catalans. Som

  cinc-centes les persones vinculades als museus del país inscrites al fòrum virtual, a través del web (https://forumdelsmuseus.cat/#).

  El perfil  de  la gent inscrita és:

  • 30% són menors de 40 anys
  • 82% treballen en els museus

  • Les persones inscrites treballen sobretot en els 5 àmbits següents: comunicació, màrqueting i relacions públiques (31%), direcció (27%), acció educativa (27%), conservació 23% i mediació amb el públic (21%)

  • 73% treballa a les plantilles dels museus, 11% en empreses contractades i 4% de manera autònoma

   

  Heu opinat

  A través de la finestra oberta del web del Fòrum, “el debat minut a minut”, de les xarxes socials i de les entrevistes a professionals dels museus i de les insta-stories, que ha comptat amb la col·laboració de la plataforma digital Núvol, heu donat la vostra visió dels museus i dels reptes que han d’afrontar.  Destaquen dos temes:

   

  Aconseguir uns museus d’alt valor públic 

  La relació entre museu i societat ha estat una constant de moltes aportacions, des de diferents òptiques: l’impacte social, la participació, l’accessibilitat, el compromís, la sensibilitat, la inclusió, etc. Una miríada d’òptiques que conflueixen en la voluntat que els museus tinguin un alt valor públic, és a dir, que siguin capaços de servir, a partir de la seva especificitat com a gestors i intèrprets del patrimoni, al màxim de persones i amb la màxima utilitat.

  Les organitzacions dels museus i la seva situació, principal preocupació

  La situació negativa de les organitzacions és el tema que més aportacions ha rebut: la migradesa dels equips, la manca de perfils més diversos, l’envelliment de les plantilles, la precarietat i discontinuïtat laboral de les persones externes, o les limitacions per actuar estratègicament per innovar.

   

  Proposem

  Aquests dos temes, aconseguir museus d’alt valor públic i atendre les limitacions de les seves organitzacions, són dos reptes que es relacionen estretament. Sense unes organitzacions millors, amb uns equips suficients, unes relacions estables i més dignes amb els professionals externs, una acció estratègica definida innovadora i  compartida amb les diferents àrees dels museus; no és possible transformar els museus.

  Per tant, el tema d’aquest primer Fòrum dels Museus de Catalunya és Cap a uns museus d’alt valor públic: les organitzacions com a motor del canvi

   

  Què farem a partir d’ara? 

  A. Fase de diagnosi. Saber més sobre la situació de les organitzacions dels museus.

  Volem tenir un coneixement mes complert sobre el què passa als museus i els problemes associats. Tots els museus tenen les plantilles migrades? Quines són les àrees més afectades?, quins serveis s’estan externalitzant i com? Estan regulats per conveni aquest/es treballador/es? I la situació de la gent autònoma?, els museus actuen estratègicament? Tenen plans d’actuació plurianuals, amb objectius, estratègies i plans d’acció? Quines relacions hi ha entre les diferents àrees, quines relacions de poder hi ha entre elles, són equilibrades? Quins són els esquemes de govern dels museus?  Les relacions entre titulars i equips és fluïda? Els equips tenen la suficient autonomia per actuar?

   

  B. Fase propositiva. Elaborar propostes concretes per millorar les organitzacions i transformar els museus

  No ens volem quedar en la retòrica. Per avançar, malgrat les limitacions, pensarem propostes concretes i la seva viabilitat, de les problemàtiques principals resultants de la diagnosi.  Algunes  ja s’estan elaborant, com efecte de l’aplicació del Pla de Museus. És el cas, per exemple del treball sobre la re-definició dels equips de gestió dels museus, dels perfils professionals que han de tenir i que ha de servir, entre altres, per actualitzar  la legislació sobre el personal dels museus. D’altres caldrà fer cerca i elaborar les propostes concretes.

   

  Com ho farem?

  Ens documentarem, treballarem amb persones expertes i us consultarem.

  Per tenir una diagnosi complerta sobre la situació de les organitzacions, i una relació d’actuacions efectives i viables,  des de l’organització del Fòrum elaborarem materials que posarem, quan calgui, a consulta de persones expertes, i després a vosaltres per contrastar opinions. Aquests materials confluiran en un document sobre la situació de les organitzacions, i en un altre sobre les actuacions possibles a dur a terme.

  El Fòrum virtual és l’espai on presentarem els materials, on els discutirem. Podreu seguir opinant i aportant informació, experiències, casos i testimonis d’interès, relacionats amb les organitzacions dels museus i el seu valor públic.

  El Fòrum estarà actiu fins al juny, data de celebració del Fòrum presencial.

   

  A on ens portarà tot plegat?

  Al Fòrum presencial. Allà ens trobarem, amb la feina feta. O gairebé. Perquè explicarem la situació i les propostes per avançar en la seva solució, farem la discussió final i les traslladarem a les direccions dels museus i a les persones responsables de les polítiques de suport als museus. Les actuacions que suposin una acció d’abast nacional i que aprovi la Conselleria de Cultura, s’incorporaran al Pla de Museus. Així el mantindrem al dia, amb vosaltres.

   

  Calendari

  Febrer – maig 2019: fase de Fòrum virtual, diagnosi i propostes

  Maig 2019: fase de conclusions

  Juny 2019: Fòrum presencial

  genelogo_2.png
  Forumdelsmuseus.cat