Projectes

  Museu del Disseny de Barcelona / 5 de juny de 2019

  L’estratègia digital de la Xarxa de Museus de Terres de Lleida i Aran

  Patricia Ventura
  Carla del Valle

  La digitalització obre un munt d’oportunitats als museus en molts camps, des de l’organització interna a la potenciació museogràfica o a la relació amb els públics. A la vegada està en evolució constant: noves aplicacions, nous dispositius, noves xarxes socials. Molts museus, amb els seus equips reduïts, els és difícil seguir el ritme frenètic de la innovació digital i donar-hi resposta. La Xarxa de Museus de Terres de Lleida i Aran, com fan també altres xarxes, dóna una proposta mancomunada per solucionar-ho. 

  Dades + coneixement + xarxa: el combinat perfecte. Les noves anàlisis estadístiques sobre el públic escolar de Barcelona

  Montserrat Tort
  Joaquim Vicente

  Conèixer els públics és actualment imprescindible per als museus. La recopilació de dades i el seu correcte tractament i interpretació és una de les vies principals d’informació. Un dels àmbits on s’estan posant més esforços és en conèixer el públic escolar. Hem d’ampliar el coneixement de les escoles que ens visiten, les que no, la freqüència en què ho fan, o què hi vénen a fer, el comportament dels diferents cursos, entre moltes informacions d’interès. Podem anar més enllà si som més sistemàtics en la recollida de les dades, ja que és el que ens permetrà fer connexions entre el museu i la seva comunitat. Una informació cabdal per saber si acomplim amb els nostres objectius de diversificació dels públics i d’equitat.

  La co-creació en el projecte de l’Espai Cràter

  Xevi Collell
  Mònica Molina

  L’Espai Cràter neix d’una voluntat i d’una oportunitat. La voluntat d’explicar i fer viure un fet singular del territori, la vulcanologia, i l’oportunitat de comptar amb l’ajut d’un programa europeu. La implicació de la comunitat, representada per tots els seus grups d’interès, els científics, els educadors, els emprenedors, les entitats o els veïns que conviuran en el seu dia a dia, ha d’acabar de definir la seva missió i funcionament. Estem en el nivell més alt de participació d’un projecte: la co-creació.

  Els equips de gestió dels equipaments museístics

  Jaume Colomer
  Guillem Mundet
  Jordi Padró

  Fa molt de temps que es discuteix quines i quantes persones han de gestionar un museu. La legislació actual respecte al personal dels museus ha quedat obsoleta i cal actualitzar-la. Però cal fer-ho sobre una base tècnica i argumental sòlida. L’estudi aporta referències clau sobre els equips de gestió, seguint el nou model de museu que proposa el Pla de Museus, però atenent la diversitat d’equipaments del país: els seus nivells de complexitat, els tipus d’activitat o les característiques de l’entorn.

  Cap a una externalització de qualitat en els museus

  Josep M. Carreté
  Pep Montes
  David Roselló
  Albert Toda

  Hi ha un intens debat sobre els beneficis i els perjudicis d’externalitzar serveis públics. Això no obstant, sabem que en els propers anys aquest fenomen persistirà. Els museus tenim la responsabilitat de fer-ho amb la màxima professionalitat i evitar les distorsions que s’han detectat i denunciat.  Cal definir els paràmetres de l’externalització aplicada amb rigor. Per aquesta raó elaborem una guia que orienti als tècnics i gestors dels museus per contractar amb la màxima qualitat.

  El baròmetre social dels museus

  Margarida Loran
  Representants dels museus de la fase pilot

  Inclòs en el Pla de Museus, el projecte és una relació d’indicadors sobre el rendiment social dels museus per mostrar els beneficis que aporten a la societat fent visible l’activitat menys visible (com la preservació i la gestió de col·leccions, o la recerca), a través dels impactes que tenen, però també la més relacionada amb els públics (educació, exposicions, visites...).

  Es troba en fase de pilotatge amb una mostra de museus representatius de la realitat del país. Al Fòrum es presentarà el projecte en l’estat actual i el full de ruta per posar-lo en marxa. 

   

  genelogo_2.png
  Forumdelsmuseus.cat