Propostes

  Museu del Disseny de Barcelona / 5 de juny de 2019

  Govern, governança i autonomia dels museus

  La forma jurídica d’un museu comporta moltes vegades una manca d’autonomia a l’hora de prendre decisions estratègiques i funcionals, que facilitarien el treball del museu. Alhora, el fet d’incloure la comunitat tant en el govern com en la definició de l’acció cultural ha demostrat, a partir d’algunes experiències, que quan la comunitat se sent implicada, els resultats del museu es multipliquen.


  Accedeix a la valoració de les propostes 

  La gestió estratègica al si dels museus

  Si es volen assolir nous resultats en els museus cal canviar la manera de treballar. Els sistemes piramidals, jeràrquics, basats en l'oferta i aïllats de la societat han de deixar pas a models organitzatius basats en la gestió estratègica, el treball en equip  i la participació ciutadana. Parlem de fer, en el si dels museus, un treball en profunditat per canviar les mentalitats, les estructures i el funcionament.


  Accedeix a la valoració de les propostes

  Els equips dels museus, limitacions de les plantilles

  La plantilla d’un museu és el conjunt de professionals que hi treballa i que esdevé ment, cor i múscul de l’organització, malgrat que hi ha altres actors que participen, i sovint decisivament, en el funcionament d’un museu. En aquest sentit apareixen dos reptes: resoldre els dèficits de prestació deguts a la reducció de professionals i definir els nous perfils necessaris per a una nova orientació social dels museus. La nova visió del què ha de ser i fer un museu comporta poder atendre les funcions de sempre i les noves.


  Accedeix a la valoració de les propostes

  La carrera professional: accés, mobilitat i formació

  Tota organització dinàmica ha de tenir uns equips capaços de llegir el seu entorn i com evoluciona el seu sector i adaptar-s’hi. Les organitzacions han de  permetre als professionals un accés equitatiu i el desenvolupament d’una carrera que els enriqueixi. En aquest sentit, la  formació de les persones dels museus és una eina estratègica de primera magnitud per a la transformació organitzativa.


  Accedeix a la valoració de les propostes

  genelogo_2.png
  Forumdelsmuseus.cat