Fòrum del Museus de Catalunya

  Calendari

  Fins al 30 de juliol de 2019

  • Votació de les actuacions futures.
  • Enquesta de satisfacció.
  • Tancament.

  5 de juny de 2019

  • Desenvolupament del Fòrum dels Museus de Catalunya (format presencial). 

  De l'1 de maig al 30 de maig

  • Tancament del Fòrum virtual.
  • Elaboració dels documents conclusius del Fòrum virtual.
  • Inscripcions al Fòrum dels Museus de Catalunya (format presencial).

  Del 16 de març al 30 d’abril
  Fase propositiva

  • Ens centrarem en trobar respostes propositives a la realitat diagnosticada. Es duran a terme diverses trobades presencials amb professionals que abordaran alguns dels temes del debat. Acabarem amb propostes de millora.

  De l’1 de febrer al 15 de març
  Fase de diagnòstic

  • Obrim el debat per entrar més a fons en la situació de les organitzacions dels museus. Acabarem fent un diagnòstic.

  Del 3 de novembre al 31 de gener

  • Fòrum virtual: convocatòria, creació de la comunitat virtual i discussió de continguts.
  • 1 de febrer: s’acaba el termini per suggerir temes de debat del Fòrum virtual de Museus.
  genelogo_2.png
  Forumdelsmuseus.cat